Het adres van de sporthal
Grietenij 22-06
8233 BZ Lelystad


Volta heeft geen telefoon-nummer. Als je telefonisch contact wil, klik dan HIER

Volta kalender
Zaalindeling trainingen
Schema zaalwacht
Indeling scheidsrechters
Bibliotheek
Sponsor pagina
Vertrouwenspersoon
Plaats een berichtWijziging spelregels update !!!

20 september 2016 - Het seizoen 2016-2017 staat nu echt op het punt van beginnen. In de afgelopen 2,5 week zijn er door de Nevobo 5 startbijeenkomsten voor officials in het land gehouden. Daar zijn de nieuwe spelregels uitvoerig besproken. Daaruit voortvloeiend is er door de taakgroep Spelregels nog een aantal aanpassingen in (voornamelijk de commentaren van) de spelregels doorgevoerd. Speciale aandacht wordt gevraagd aan de toevoeging op de spelregel omtrent het schermen (spelregel 12.5.1). Maar uiteraard wordt geadviseerd alle aanpassingen nog even door te nemen. Lees hier de laatste update:
Spelregels Topdivisie en lager
Samenvatting belangrijkste wijzigingen

Jeugdtrainer gezocht

20 september 2016 - Door de grote aanwas van nieuwe jeugdleden en de vele aanvragen voor proeftrainingen zijn wij opzoek naar een extra jeugdtrainer die het leuk vind om training te geven aan een groep meisjes B met beginnende volleybalsters. Op welke dag en tijd er getraind gaat worden is nog niet bekend. Heb je interesse dan kan je contact opnemen met de jeugd TC (Ylonka of Borsjan ).

Aankondiging Algemene Leden Vergadering

18 september 2016 - Op 25 oktober 2016 wordt er een Algemene Leden vergadering van vv Volta gehouden. Locatie is dit keer de Hanzenborg (centrumzaal), Koningsbergenstraat 201 in Lelystad. Inloop is vanaf 19:15 uur en aanvang is om 19:30 uur.
In oktober is het huidige bestuur al weer 3 jaar in functie.
Conform de statuten worden er daarom op genoemde datum verkiezingen uitgeschreven. De volgende bestuursfuncties zijn vacant:
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Bestuurslid technische zaken

De zittende voorzitter(s) en de secretaris stellen zich herkiesbaar. De penningmeester en het bestuurslid technische zaken zijn niet herkiesbaar. De functie van vice-voorzitter komt in april 2017 vacant.

Voor de verkiezingen geldt onderstaand tijdspad:
1. Bekendmaking kandidaten door bestuur voorgedragen 11 oktober 2016
2. Aanmelden kandidaten door leden voorgedragen 18 oktober 2016
3. Bekendmaking kandidaten voorgedragen door leden (uiterlijk) 23 oktober 2016
4. Verkiezingen tijdens Algemene vergadering 25 oktober 2016

Heb je belangstelling voor een van de functies en wil je je verkiesbaar stellen dan kan dat volgens de regels die daarvoor gelden en staan vermeld in onze statuten / huishoudelijk reglement. In het kort is dat:
- Kandidaten of tegenkandidaten voor bestuursfuncties kunnen worden gesteld door minimaal tien stemgerechtigde leden, ten minste een week voor de Algemene Vergadering, waarin in de vacature zal worden voorzien. Deze kandidaatstelling dient schriftelijk bij het secretariaat (secretaris@vvvolta.nl) kenbaar te worden gemaakt.
- Kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, waaruit blijkt, dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden.

Vriendelijke groet,
Het bestuur

De Grote Club Actie gaat bijna beginnen

18 september 2016 -
In juli hebben we jullie al laten weten dat, na het succes van vorig jaar, vv Volta ook dit jaar weer mee zal doen met de Grote Club Actie.
Tijdens de trainingen van 26 en of 28 september zal ieder lid 1 lotenboekje met daarin 20 loten ontvangen.
Het verkopen van de loten is heel eenvoudig. Wij werken met een eenmalige machtiging, je loopt dus niet met contact geld op zak. Uitgangspunt is dat er gemiddeld 5 loten per lid zullen worden verkocht. Met de verkoop van de loten, die € 3,- per stuk kosten, wordt de clubkas van Volta gevuld. Volta ontvangt namelijk 80% van de verkoopwaarde van elk lot.
Tip!
Leg je lotenkopers uit wat er met het geld gebeurt. Mensen willen graag weten waar hun geld aan besteed wordt. Het doel van vv Volta is om nieuwe trainingsmaterialen aan te schaffen en clinics te organiseren voor alle leden.

Op 1 oktober (niet eerder!!) mag je daadwerkelijk starten met het verkopen van de loten. Uiterlijk 28 oktober levert iedereen zijn/haar lotenboekje weer in. Dat kan rondom de training of wedstrijden in de zaal bij Erik of in een speciale Grote Club Actie doos die in de kantine van de Rietlanden komt te staan.
Wij gaan er van uit dat we er met z’n allen er weer een succes van zullen maken. Maak je familie, vrienden, buren, collega’s en anderen die je kent alvast warm om een lot voor Volta te kopen.


Wijzigingen spelregels en reglementen

30 augustus 2016 - Met ingang van het nieuwe seizoen gaan er een aantal spelregels veranderen. Welke zijn dat? Vanuit o.a. het project ‘Meer spelplezier, minder regels’ van de Nevobo zijn er voor het nieuwe seizoen wijzigingen in Spelregels en Reglementen.
Hierbij tref je een aantal links aan met de belangrijkste wijzigingen, waar je voorafgaande aan het seizoen en vóór en tijdens wedstrijden mee te maken krijgt. Lees deze goed door zodat je op de hoogte bent.
Alle volledige en officiële teksten van alle reglementen en alle spelregels vind je uiteraard op nevobo.nl.
Je kan het volgende nieuwsbericht downloaden Wijzigingen spelregels en reglementen. Welke dan..pdf en als spiekbriefje bewaren.

Diverse commissies binnen Volta voorlopig op non-actief

26 december 2015 - Helaas moeten wij constateren dat er door een gebrek aan vrijwilligers een aantal commissies zwaar onderbezet of zelfs helemaal niet bezet zijn.
Dit betreft de Sponsor, Jeugdouder Beach, Activiteiten en Kas commissie.
Dat is jammer omdat er hierdoor o.a. geen Beachtoernooien georganiseerd zullen worden en er ook geen activiteiten zoals de nieuwjaarsborrel zullen zijn dit jaar.

De commissies zullen niet worden opgeheven maar op een laag pitje blijven draaien of “slapend” blijven voortbestaan tot dat er zich weer vrijwilligers aanmelden.
Heb je interesse in een rol binnen één van de genoemde commissies laat het ons dan weten.

Groet,

Het Bestuur.

Volleybalvereniging Volta. Correspondentieadres: Botter 32-14, 8243 KJ  Lelystad.