Het adres van de sporthal
Grietenij 22-06
8233 BZ Lelystad


Volta competitie wedstrijden


Volta heeft vakantie     

04 juli 2020 - De grote vakantie is aangebroken. De zaal trainingen voor het nieuwe seizoen starten op 17 en 19 augustus. Controleer vooraf het  trainingsschema  zodat je weet hoe laat en op welk veld jouw team ingeroosterd is. De DEF jeugd start één week later op 24 augustus. In de vakantie periode kan er uiteraard wel gebruik gemaakt worden van onze beach velden. Kijk  hier  hoe je een veld kunt reserveren. Voor nu een prettige vakantie gewenst en tot 17 augustus.

Sport- & Vitaliteitsakkoord Lelystad verbindt 

25 juni 2020    - Het Lelystadse Sport- & Vitaliteitsakkoord is een feit. Wethouder John van den Heuvel en de verschillende partners hebben online hun handtekening gezet. Een van deze partners is Volta! 

Het Sport- & Vitaliteitsakkoord verenigt alle sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Lelystad die deze ambitie onderschrijven.

Het Sport- & Vitaliteitsakkoord is tot stand gekomen in nauw samenspel met sport- en beweegaanbieders, zorg- en preventiepartners, onderwijsinstellingen en lokale ondernemers. In de periode januari – juni 2020 zijn diverse brainstormsessies met relevante partijen gehouden, waarvan de laatste drie vanwege de corona lockdown ‘on-line’. En juist nu, tijdens deze bijzondere periode, hebben we elkaar hard nodig. Samenwerken vergroot de veerkracht van de stad en creëert een nieuw zelfbewustzijn. 

Lelystad Next Level bundelt deze ambities in een uitdagend programma. Het Sport- & Vitaliteitsakkoord grijpt aan op thema’s als vitaal ondernemerschap en sociale veerkracht. Inzet op een gezonde leefstijl is niet alleen nu nodig om de weerstand te verhogen, maar dient ook als hefboom voor Lelystad Next Level. Sport en bewegen geeft plezier, verbetert de vitaliteit van inwoners en die van de stad als geheel. In Nederland wordt nu slechts € 12,5 miljard uitgegeven aan preventie, versus € 94,4 miljard aan zorg. Dit moet anders! Uit onderzoek naar de kansen voor Lelystad blijkt dat elke euro die geïnvesteerd wordt in sport en bewegen nu al € 2,46 aan maatschappelijke waarde oplevert. ‘Preventie via sport en bewegen betekent ‘gezondheidswinst’ voor ons allemaal. Investeren in bewegingsstimulering draagt bij aan de doelstellingen van het Sociaal Domein en kan helpen tekorten terug te dringen. Het Sport- & Vitaliteitsakkoord wil het vliegwiel zijn om deze transitie op gang te brengen, door te bewijzen dat preventie loont. 

Zie ook dit  bericht in de Flevopost  waarin onze voorzitter aan het word komt. Wil je het  Sport- & Vitaliteitsakkoord ook zelf lezen, dat kan, klik op naast staand plaatje.

Verantwoord sporten tijdens Corona periode   

31 mei 2020    - Per 1 juni (morgen dus) zijn er nieuwe versoepelingen van de corona maatregelen aangekondigd. Hierbij een update met de actuele stand van zaken voor Volta.

 • Naast de kinderen t/m 12 jaar  kunnen vanaf nu ook de jongeren van 13 tot en met 18 jaar (de ABC jeugd), mits georganiseerd en begeleid door Volta, buiten sporten zonder 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Om veilig te kunnen beachen hanteert Volta een maximum aantal jeugd leden van 10 op één veld.
 • Er mogen meer dan 6 sporters op 1 veld trainen. Bij de senioren (19 jaar en ouder) moet daarbij wel de 1,5 meter afstand in acht worden genomen. Omdat te kunnen waarborgen stelt Volta als regel dat er maximaal 8 personen + een trainer op een veld mogen sporten.

Ter info: Definitieve besluitvorming over het openstellen van binnensportaccommodaties per 1 juli volgt eind juni. Volta zal daar echter geen gebruik van maken. Per 3 juli hebben we zomer vakantie. Wij streven er naar om per 23 augustus te starten in de zaal. Of dat gaat lukken en welke eventuele voorwaarden daarbij horen laten we z.s.m. weten.

16 mei 2020     - Vanaf 16 mei is het ook mogelijk om vrij te beachen. Ook daar hebben we ons aan een aantal regels en voorwaarden te houden. Welke dat zijn lees je in hoofdstuk 4 in naast staand protocol (klik op PDF logo).

7 mei 2020      - Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. De jeugd wordt daarbij verdeeld in twee groepen: kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar. Daarnaast mogen vanaf 11 mei ook de volwassenen (18+) weer buiten sporten.

Voor Volta betekent dit dat we voor al onze teams trainingen kunnen gaan plannen op onze beachvelden. Dat kan echter niet zomaar. Er zijn veel regels en voorwaarden waar we ons als vereniging aan moeten gaan houden. Het bestuur heeft op basis van de protocollen van het  NOC*NSF en de Branchespecifieke aanvulling daarop van de Nevobo, een aanvullend protocol opgesteld voor het sporten bij Volta. Klik op het PDF icoon hiernaast om (de laatste versie van) dit "Protocol Verantwoord Sporten" in te zien.

In eerste instantie zullen wij ons richten op het geven van training aan de eigen leden. 

Dit vanwege de beperkte ruimte die de beachvelden ons bieden ten opzichte van de zaal. Mocht blijken dat er tijdens de trainingen ruimte is dan zullen wij ook niet leden toelaten / uitnodigen. Wij denken dan aan het laten meetrainen van vrienden en vriendinnen van onze leden.

Groet, 

vv Volta bestuur


Trainers gezocht! 

22 mei 2020  - Voor komend seizoen (2020-2021) zijn de indelingen van de senioren teams rond. Volta zoekt echter nog enthousiaste trainers voor dames 1, dames 3, heren 2 en heren 3. Trainers die uit clubliefde en passie voor de teamprestatie voor de groep willen staan. Een trainer die een team kan laten groeien en het volleybalplezier kan overbrengen. 

Daartegenover staat een oergezellige club, de standaard vrijwilligersvergoeding en de mogelijkheid om op kosten van onze vereniging trainersdiploma(s) te halen. Als je wilt zoeken we een assistent erbij. Ben jij of ken jij een geschikte trainer voor een van de genoemde teams dan horen wij dit heel graag. 

Neem daarvoor contact op met de TC via  tc@vvvolta.nl .

Met sportieve groet, 

Hans, Lisette en Jacqueline 

Senioren TC

Corona update  

26 april 2020  - Vorige week heeft het Kabinet bekend gemaakt de Corona maatregelen iets te versoepelen. De jeugd krijgt meer ruimte om onder begeleiding, weer samen te gaan trainen in de buitenlucht. De jeugd wordt daarbij verdeeld in twee groepen: kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar.

Voor Volta betekent dit dat we voor onze jeugd trainingen kunnen gaan plannen op onze beachvelden. Dat kan echter niet zomaar. Er zijn veel regels en voorwaarden waar we ons als vereniging aan moeten gaan houden. Het bestuur is, met hulp van de Nevobo en het NOC*NSF, momenteel bezig om deze protocollen op een rijtje te zetten. Het volledige overzicht zal z.s.m. aan jullie kenbaar gemaakt worden. Hier alvast de meest belangrijkste: 

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten. Wedstrijden zijn niet toegestaan;
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten, maar met 1,5 meter onderlinge afstand. Wedstrijden, competities en toernooien zijn niet toegestaan;
 • Alleen de beachvelden zijn open. De Rietlanden Sporthal niet;
 • Voor sporters ouder dan 18 jaar blijven de beachvelden gesloten, behoudens de begeleiders;
 • Voor ouders zijn de beachvelden gesloten, kinderen worden eventueel afgezet bij de ingang en er staan geen ouders langs de lijn;
 • De kleedkamers zijn en blijven gesloten (kids kleden zich thuis om en douchen thuis);
 • Toiletten zijn wel bereikbaar en open (deze worden regelmatig schoongemaakt en gedesinfecteerd); 
 • De kantine is en blijft gesloten;
 • Blijf op je eigen veld en raak het net en de netpalen niet aan;
 • Voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar: houd 1,5 meter afstand - vermijd het fysiek contact met andere volleyballers en hun spullen;
 • Voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar: Maximaal 6 sporters en 1 trainer per veld;
 • De regels (inclusief de richtlijnen van het RIVM) worden strikt nageleefd. Er is controle vanuit het Sportbedrijf maar ook door de coronaverantwoordelijke vanuit Volta.

De komende dagen zal er een trainingsrooster worden opgesteld. Bedoeling is om na de vakantie op 11 mei te starten. Hou er rekening mee dat jeugd die nu al bij de senioren spelen maar nog 18 zijn ook deel kunnen nemen en dat de kids die nu bij de C-jeugd spelen maar nog 11 of 12 zijn bij de DEF jeugd mee moeten trainen. 

Het is best lastig voor de trainers om oefeningen te bedenken waarbij minimaal 1,5 meter afstand bewaard moet worden en het net niet mag worden aangeraakt. Komende week zullen er vanuit de Nevobo  voorbeelden van geschikte oefeningen beschikbaar worden gesteld.

Groet,

vv Volta Bestuur


Algemene Leden Vergadering - april 2020        

31 maart 2020  - In verband met de beperkingen welke zijn opgelegd i.v.m. Corona zal de voor 14 april 2020 aangekondigde Algemene Leden Vergadering van vv Volta in een aangepaste vorm worden gehouden. Er is geen fysieke bijeenkomst. Leden zullen per mail geïnformeerd worden over de stand van zaken bij vv Volta. Daarover kunnen digitaal vragen worden gesteld. Ook kan er digitaal over de begroting worden gestemd. Hoe dat werkt staat in de mail vermeld.

Vriendelijke groet, 
Het bestuur

Brief aan de leden van Volta ivm Corona           

26 maart 2020    - De Nederlandse regering heeft maatregelen genomen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Vanaf 15 maart is het verboden om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder onze hal (De Rietlanden) open te houden. Daarnaast is er sinds 23 maart een verbod op samenkomsten van groepen groter dan 3 personen tot aan 1 juni. 

De afgelopen dagen heeft de Nevobo diverse scenario's besproken en uitgetekend,  maar door de genomen maatregelen is er volgens hen geen scenario te maken, waarbij er in het volleybal nog op een sportief gelijkwaardige en eerlijke manier om het kampioenschap en degradatie gespeeld kan worden. Ook de beschikbaarheid van onze hal voor trainingen is twijfelachtig geworden in de komende maanden. Op basis van deze overheidsmaatregelen, de beslissingen van de Nevobo en het Sportbedrijf en alle omstandigheden rondom de ernst van deze crisis hebben we als bestuur besloten dat er per 16 maart 2020 een eind aan het seizoen 2019-2020 is gekomen.

We realiseren ons goed dat dit heel erg teleurstellend is, maar we vinden dat we naar onszelf en naar onze leden eerlijk en duidelijk moeten zijn en met elkaar een verantwoordelijkheid hebben de overheidsmaatregelen inhoud te geven om deze crisis zo snel mogelijk te bestrijden.

Dit heeft, naast dat de trainingen en wedstrijden zijn gestopt, voor ons de volgende gevolgen:

- De vierde termijn van de contributie, normaal incasso eind april, wordt niet geïncasseerd.

- De leden die vooraf voor een jaar betaald hebben ontvangen 25% van de contributie retour (m.u.v. de bondsbijdrage van € 12,50).

- De trainers ontvangen de laatste 3 termijnen niet (half maart t/m half juni).

- Er wordt geen huur meer in rekening gebracht door het Sportbedrijf

- Het is nog onbekend of de Nevobo een deel van de teamgelden gaat terug storten

- Beachvelden niet te gebruiken tot (in ieder geval) 1 juni.  

De financiële effecten van deze situatie voor Volta zullen bij de bespreking van de begroting worden meegenomen. Zie binnenkort de mail over de algemene ledenvergadering en de aangepaste vorm waarin deze gehouden zal worden.

Onze TC heeft de intentie om eind april de nieuwe teamindeling rond te hebben. De bekendmaking vindt plaats via onze site www.vvvolta.nl. 

Natuurlijk beseffen we dat in de komende periode de crisissituatie weer volledig anders kan worden. Uiteraard zullen we als bestuur hierop reageren door nieuwe of herziene maatregelen te treffen. Volg om die reden alle informatie op onze site. Wij kunnen ons ook voorstellen dat er vragen zijn. Je kunt ze via de site aan ons stellen. Bellen kan natuurlijk ook. 

Voor nu, doe je best om gezond te blijven en probeer er toch iets van te maken met de mensen in je omgeving. 

Namens het bestuur,

Herman van Haarlem, voorzitter

Competities Topdivisie en lager gestopt !!         

18 maart 2020  - NIEUWS VAN DE NEVOBO 

Afgelopen zondag maakte de overheid bekend dat er in ieder geval t/m 6 april niet gesport kan worden. In de toespraak die Mark Rutte maandag aan alle Nederlanders richtte, vertelde de premier dat de maatregelen m.b.t. het coronavirus Nederland mogelijk langer in haar greep gaan houden. Dit is direct van invloed op ons maatschappelijk functioneren, en, als (bescheiden) onderdeel daarvan, op onze competities.

Door bovengenoemde maatregelen kunnen vier speelronden niet worden afgewerkt en kan er op z’n vroegst vanaf 6 april weer getraind worden. De laatste speelronde van de competities staat gepland op 18 april, terwijl de P/D wedstrijden voor 25 april in het programma staan. Direct hierna begint de meivakantie en vanaf dat moment hebben veel van onze leden andere bezigheden / verplichtingen. 

Hierdoor is een uitloop van het seizoen 2019-2020 praktisch onuitvoerbaar. Daarnaast willen veel clubs en leden in deze tijd graag weten waar ze aan toe zijn.

“We zijn er als bond voor om mensen te laten volleyballen en het liefst willen we dus spelen”, vertelt Guido Davio, algemeen directeur van de Nevobo. “De afgelopen dagen hebben we diverse scenario’s besproken en uitgetekend, maar door de genomen maatregelen is er volgens ons geen scenario te maken, waarin we voor de Topdivisie en lager op een sportief gelijkwaardige en eerlijke manier nog kunnen spelen om kampioenschap en degradatie. We realiseren ons goed dat dat heel erg teleurstellend is, maar we vinden dat we naar onszelf en naar onze leden eerlijk en duidelijk moeten zijn en met elkaar een verantwoordelijkheid hebben die duidelijkheid te bieden.”

Door het per direct stopzetten van de competities, worden er in het huidige seizoen geen teams kampioen. Er is momenteel nog geen besluit genomen over de competitie-indelingen voor het seizoen 2020-2021. De Nevobo vraagt haar leden om mee te denken om tot een zo eerlijk mogelijke indeling te komen. Opties zijn bijvoorbeeld:

1.Er zijn dit seizoen geen kampioenen en degradanten, ieder team komt in 2020-2021 in dezelfde competitie uit.

2.We hanteren de resultaten van een enkele competitie (volledige eerste seizoenshelft) om tot een eindstand te komen die de indeling voor volgend seizoen zal bepalen.

3.We hanteren de huidige stand in de competities.

Daarnaast zijn er misschien nog andere opties die hier niet genoemd worden. Alle input wordt verzameld, en volgende week wordt er een beslissing gemaakt over de competitie-indelingen voor het seizoen 2020-2021.

Het bestuur


Invloed van het Corona virus op vv Volta         

16 maart 2020    - Gister zijn door het RIVM en onze premier aanvullende / vernieuwde maatregelen genomen in verband met het Coronavirus. Deze maatregelen hebben voor Volta gevolgen voor de trainingen en de wedstrijden. 

- Wedstrijden: door de Nevobo zijn alle wedstrijden tot en met maandag 6 april afgelast.

- Trainingen: het Sportbedrijf heeft besloten onze thuisbasis Sportcomplex De Rietlanden te sluiten tot en met maandag 6 april. Daardoor zijn er geen trainingen.

De Nevobo beraadt zich de komende dagen over de manier waarop de diverse competities en toernooien tot een goed einde worden gebracht. Zodra er daarover ontwikkelingen zijn zullen de leden door het bestuur geïnformeerd worden.

Het bestuur


Sportkampioenen Lelystad        

7 maart 2020  - Het was zaterdagmiddag volle bak bij de huldiging van de Lelystadse sportkampioenen van 2019 in het Agora Theater. Er waren zoveel kampioenen dat ze bijna niet met zijn allen op het podium pasten. 

De feestelijke huldiging in het bomvolle theater werd voorafgegaan door een swingende parade door de stad onder begeleiding van een brassband. Voor Volta waren dames 1, meisjes B en CMV niveau 2 en 4 aanwezig.Tariefstijging binnensportaccommodaties

5 maart 2020  - Onlangs hebben wij de leden laten weten dat er een tariefsverhoging wordt doorgevoerd door het Sportbedrijf. vv Volta is de laatste tijd hierover, samen met andere verenigingen, in gesprek gegaan met het Sportbedrijf. Een samenvatting van hetgeen besproken is terug te lezen in  deze brief  van het Sportbedrijf aan de verenigingen.

Wij kunnen jullie melden dat Volta positief is over de bereidheid van het Sportbedrijf naar de verenigingen te luisteren. We moeten nog afwachten wat de aangepaste annuleringsregeling concreet voor Volta gaat betekenen. Ook de gevolgen van de verschoven ingangsdatum van de prijsverhoging moet nog met de leden besproken worden. Dat de verenigingen nu mee mogen praten over de uitvoering van het sportbeleid in onze stad is door ons goed ontvangen.

Het bestuur


Bert Werner krijgt een kerstpakket van Omroep Flevoland          

19 december 2019     - Omroep Flevoland heeft een van haar rijkelijk gevulde kerstpakketten weg gegeven aan Bert Werner. Volta en een camera waren erbij. Klik op deze  link  om de beelden te bekijken.


Nationaal Sportakkoord     

3 oktober 2019    - De minister van Sport, de gemeenten en de sportbonden hebben de handen ineen geslagen. Samen met de provincies, tal van maatschappelijke organisatie en bedrijven is er een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dat is voor het eerst in de geschiedenis! De ondertekenaars willen er voor zorgen dat mensen blijven sporten. Door verenigingen te versterken en kinderen weer meer en beter te laten bewegen. Iedereen betrekken bij sport. Dan kan de sport bijdragen aan een gezond Nederland en aan een samenleving die zich een voelt. Volta ondersteunt het Lelystadse sportakkoord!  

Waarom een Nationaal Sportakkoord?

De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit sporten. Sportaccommodaties staan te vaak leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn of op de tribune. En de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers. Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport. We (Rijksoverheid, Gemeenten, NOC-NSF en verenigingen) willen er daarom voor zorgen dat mensen blijven sporten. Door aanbieders te versterken en kinderen weer meer en beter te laten bewegen. Door de sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Dan betrekken we iedereen bij sport. Angry Birds winnen Zomeravond competitie 2019 

6 juli 2019 - Na vele jaren was de zomeravond competitie weer terug bij vv Volta. We kijken terug op drie zeer sportieve en gezellige avonden waarin 16 teams streden om de felbegeerde titel "Volleybal kampioen van Leystad 2019". De Angry Birds mogen deze titel een jaar lang dragen en ontvingen hun prijs uit de handen van Elly van Wageningen, wethouder Sport van de Gemeente Lelystad. Van Harte gefeliciteerd!

Volleybalspeeltuin bij Volta

3 juli 2019 - Van september t/m december 2019 kunnen ook kleuters kennismaken met de volleybalsport bij volleybalvereniging Volta. Drie keer in de maand op de maandag van 17:00 uur tot 18:00 uur kunnen zij in de Rietlanden kennismaken met allerlei speloefeningen, met en zonder bal. Ook andere (bal)sporten komen voorbij. Lekker bewegen waarbij balvaardigheid en plezier voorop staan.

Volta ziet deze mogelijkheid als pilot. Bij voldoende belangstelling zal dit zeker een vervolg krijgen. Begeleidster Heske Blom heeft inmiddels veel ervaring met peuter- en kleutersport in Almere.

In de pilotperiode is deelname kosteloos. Natuurlijke hoeven broertjes of zusjes niet aan de kant te blijven maar kunnen ze ook gezellig meedoen. Ouders blijven in de buurt en kunnen eventueel ondersteunen.

Dus alle jongens en meiden van drie tot zes jaar, die kennis willen maken met volleybal of gewoon lekker willen bewegen en ballen; meld je aan via het aanmeldformulier .

Veilig Sport Klimaat

19 mei 2019 - Samen naar een Veiliger Sportklimaat (VSK): is dat nodig in de volleybalsport? Gelukkig vinden er in het volleybal inderdaad weinig incidenten plaats. Dat willen we met elkaar uiteraard graag zo houden. Daarom is het goed om als vereniging te blijven werken aan een positieve sfeer en cultuur op de club, met actieve en betrokken leden. Volta volgt hierbij de Nevobo. De Nevobo heeft een programma ontwikkeld om verenigingsbestuurders, trainers/coaches, begeleiders en scheidsrechters te ondersteunen bij dit belangrijke thema binnen de sport. Klik hier voor meer informatie over de modules van Veilig Sport Klimaat en overige thema’s die te maken hebben met sportplezier.Ledenkorting bij Perspectief voor vv Volta

15 december 2017 - Haal je rijbewijs voor de auto of motor bij Verkeersschool Perspectief en profiteer van 10% korting

Leden van Volta en de ouders van jeugdleden krijgen 10% korting op alle pakketten voor de auto en motor. Dat betekent een korting van zo’n 100 tot 250 euro!! Voor de auto heb je de keuze uit een lespakket en een compleetpakket. Voor de motor hebben we pakketten van 10, 16, 22 of 28 praktijklessen inclusief alle praktijkexamens.

Klik op het logo van Verkeersschool Perspectief voor alle informatie.Volleybalvereniging Volta. Correspondentieadres: Botter 32-14, 8243 KJ   LELYSTAD