Het adres van de sporthal
Grietenij 22-06
8233 BZ Lelystad


Contact opnemen met Volta kan op diverse manieren. Klik daarvoor HIER


Volta competitie wedstrijden


Aankondiging Algemene Leden Vergadering 9 april 2019

17 maart 2019 - Op 9 april 2019 wordt er een Algemene Leden Vergadering van vv Volta gehouden. Locatie is Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201 te Lelystad. Inloop is vanaf 19:15 uur en aanvang is om 19:30 uur.

Een half jaar eerder dan verwacht komt in april 2019 de functie van penningmeester vacant. Conform de statuten worden er daarom op genoemde datum verkiezingen uitgeschreven voor deze bestuursfunctie. De zittende penningmeester stelt zich niet herkiesbaar.

Voor de verkiezingen geldt onderstaand tijdspad:
1. Bekendmaking kandidaten door bestuur voorgedragen 1 april 2019
2. Aanmelden kandidaten door leden voorgedragen bij bestuur 1 april 2019
3. Bekendmaking kandidaten voorgedragen door leden (uiterlijk) 6 april 2019
4. Verkiezingen tijdens Algemene vergadering 9 april 2019

Heb je belangstelling voor deze functie en wil je je verkiesbaar stellen dan kan dat volgens de regels die daarvoor gelden en staan vermeld in onze statuten / huishoudelijk reglement. In het kort is dat:
• Kandidaten of tegenkandidaten voor bestuursfuncties kunnen worden gesteld door minimaal tien stemgerechtigde leden, ten minste een week voor de Algemene Vergadering, waarin in de vacature zal worden voorzien. Deze kandidaatstelling dient schriftelijk bij het secretariaat (secretaris@vvvolta.nl) kenbaar te worden gemaakt.
• Kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, waaruit blijkt, dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden

Binnenkort zullen de stukken voor de Algemene Leden Vergadering worden gepubliceerd.

Vriendelijke groet,
Het bestuur

Nieuwe penningmeester gezocht!

3 maart 2019 - Volta is op zoek naar een nieuwe penningmeester. De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en alle financiële transacties die plaatsvinden. Hij / Zij maakt deel uit van het dagelijks bestuur van vv Volta en legt verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering. De penningmeester informeert het bestuur over de financiële situatie. Een belangrijke functie waar we als vereniging niet zonder kunnen!

Wie durft deze uitdaging aan? Klik op deze link voor de volledige vacature.

Heb je nog meer vragen of heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar onze secretaris of benader één van de overige bestuursleden.


Met sportieve groet,
Het bestuur


Accommodaties van Sportbedrijf Lelystad rookvrij

18 februari 2019 - Accommodaties Sportbedrijf Lelystad vanaf maandag 8 april rookvrij

Sportbedrijf Lelystad streeft, naast een goed sport- en beweegklimaat, ook naar een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Lelystad en daarmee voor alle bezoekers van jong tot oud van de sportaccommodaties in Lelystad. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Sport en roken gaan daarom niet samen. Om bij te dragen aan een gezonde leefstijl & vitale stad zijn vanaf maandag 8 april 2019 de terreinen van de sportaccommodaties Sportcentrum De Koploper en Sportcomplex De Rietlanden rookvrij.

Zien roken, doet roken
De rookvrije generatie werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Elk kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Daarvoor is het nodig dat iedereen het goede voorbeeld geeft en dat de omgeving waar kinderen vaak komen rookvrij wordt gemaakt.

Wat betekent dit voor de bezoekers van De Koploper en De Rietlanden?
Iedereen is en blijft uiteraard welkom op de locaties, ook rokers. Alleen roken is vanaf maandag 8 april 2019 niet meer toegestaan op de terreinen van de sportaccommodaties De Rietlanden en De Koploper, inclusief het achterterrein en de buitenwaterspeeltuin van De Koploper. Verder stellen wij de entree van Sportcentrum De Koploper in als rookvrije zone. Dit wordt middels een duidelijke lijn kenbaar gemaakt.

Bedankt voor uw hulp!
Wij, als bestuur, juichen dit initiatief toe en willen u, als lid van onze vereniging die deze sportaccommodaties bezoekt, vragen dit initiatief te ondersteunen en samen het goede voorbeeld te geven. Ook namens de medewerkers van Sportbedrijf Lelystad, bedankt voor uw hulp!


Vrijwilligerswervingsactie - wordt een Volta clubheld!

27 januari 2019 - Zoals je wellicht al gehoord hebt tijdens onze algemene ledenvergadering en de laatste weken op de tribune of tijdens de training, organiseert Volta binnenkort een grote vrijwilligerswervingsactie.

Volta beschikt al over een aanzienlijk aantal vrijwilligers maar er zijn er altijd meer nodig. Onze vrijwilligers zijn het fundament van onze vereniging en zorgen ervoor dat wij onze activiteiten betaalbaar kunnen aanbieden. Wij streven naar meer vrijwilligers, omdat vele handen licht werk maken. Met ieders hulp wordt de vereniging sterker en kunnen we nog meer leuke activiteiten organiseren! Bekijk ook eens dit inspirerende filmpje over de Volta vrijwilligers.

Ons belteam bestaande uit Esmay,Willemien, Ayoub, Jeroen, Jorik, Justin, Rick en Herman staat klaar om in februari ook jou aan te bieden om vrijwilligerswerk te doen. We hebben een aantal werkzaamheden geïnventariseerd waar we hulp bij kunnen gebruiken. We gaan graag samen met jou op zoek naar taken die leuk zijn en bij jouw interesses passen. Ook voor leden die beperkt tijd hebben, zijn er voldoende mogelijkheden. Vóór 1 maart willen wij zo veel mogelijk leden persoonlijk benaderd hebben. Ook onze huidige vrijwilligers kunnen worden benaderd omdat hun wensen in de loop der tijd veranderd kunnen zijn. Vrijwilliger zijn bij Volta is altijd plezierig. Wij waarderen de inzet van onze vrijwilligers ontzettend want Volta kan niet zonder clubhelden!

Alvast bedankt voor je positieve reactie!

Met sportieve groet,
Het bestuur

Scheidsrechters voor CMV toernooi

13 januari 2019 - Beste allemaal, Op 13 april zal Volta het eind toernooi voor de CMV jeugd verzorgen. Dank zij jullie zijn alle wedstrijden voorzien van een scheidsrechter. Door op onderstaande poster te klikken open je het schema en zie je wie er wanneer zal fluiten. Alvast dank voor jouw inzet en medewerking!

Wie wordt volleybalkampioen Lelystad 2019?

5 januari 2019 - Volta organiseert in 2019 de Klaverblad Zomeravondcompetitie voor Lelystadse buurten, bedrijven, scholen, familie of vrienden.

De zomeravondvolleybalcompetitie van Volta gaat in 2019 weer georganiseerd worden n.a.v. het 20 jarig bestaan van volleybalvereniging Volta. Voor veel Lelystedelingen zal dit toernooi fijne herinneringen oproepen. Er zijn jaren geweest dat er meer dan 100 teams zich lieten inschrijven. Gezelligheid en sportiviteit vormen het uitgangspunt, leuk is het voor een ieder als er af en toe een wedstrijdje wordt gewonnen. De volleybalwedstrijden worden gespeeld op 3, 4 en 5 juli in Sporthal De Rietlanden. De wedstrijden beginnen iedere avond om 19:30 uur. De teams spelen op recreantenniveau en kunnen bestaan uit buren, vrienden, straten, wijken, scholen of bedrijven.

Volleybalvereniging Volta zal dit toernooi in samen werking met het Sportbedrijf Lelystad organiseren. Voor meer info klik je hier of op naast staand logo.


Ledenkorting bij Perspectief voor vv Volta

15 december 2017 - Haal je rijbewijs voor de auto of motor bij Verkeersschool Perspectief en profiteer van 10% korting

Leden van Volta en de ouders van jeugdleden krijgen 10% korting op alle pakketten voor de auto en motor. Dat betekent een korting van zo’n 100 tot 250 euro!! Voor de auto heb je de keuze uit een lespakket en een compleetpakket. Voor de motor hebben we pakketten van 10, 16, 22 of 28 praktijklessen inclusief alle praktijkexamens.

Klik op het logo van Verkeersschool Perspectief voor alle informatie.Volleybalvereniging Volta. Correspondentieadres: Botter 32-14, 8243 KJ   LELYSTAD