Het adres van de sporthal
Grietenij 22-06
8233 BZ Lelystad


Contact opnemen met Volta kan op diverse manieren. Klik daarvoor HIERVolta competitie wedstrijden


Klaverblad Volta Zomeravond Competitie - INFO

Welkom op de informatiepagina van de Volta Zomeravond Competitie. Dit driedaags toernooi wordt georganiseerd op 3, 4 en 5 juli 2019. Op deze pagina vindt je de nodige informatie over het toernooi. De kosten bedragen € 20,- per team.

Het Toernooi
De zomeravondvolleybalcompetitie van Volta gaat in 2019 weer georganiseerd worden n.a.v. het 20 jarig bestaan van volleybalvereniging Volta. Voor veel Lelystedelingen zal dit toernooi fijne herinneringen oproepen. Gezelligheid en sportiviteit vormen het uitgangspunt, leuk is het voor een ieder als er af en toe een wedstrijdje wordt gewonnen. De volleybalwedstrijden worden gespeeld op 3, 4 en 5 juli in Sporthal de Rietlanden. De wedstrijden beginnen iedere avond om 19:30 uur. De teams spelen op recreantenniveau en kunnen bestaan uit families, vrienden, buren, straten, wijken of bedrijven.

Inschrijven / Aanmelden
De inschrijving is gesloten!

Toernooireglement
 • Een team bestaat uit 6 spelers in het veld.
 • In elk team staan gedurende de gehele wedstrijd minimaal 2 vrouwelijke deelnemers opgesteld.
 • Minimum leeftijd voor een deelnemer is 16 jaar
 • Elk team heeft maximaal 1 Nevobo competitiespeler in het veld staan.
 • Elk team zal zich elke speelavond uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd melden bij de wedstrijdleiding.
 • De wedstrijd heeft een vaste speelduur van 20 minuten (2x 10 minuten). Het eind van de wedstrijden wordt centraal aangegeven door de wedstrijdleiding. Als de teams gereed zijn, mag de scheidsrechter de wedstrijd starten.
 • Teams dienen 3 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn bij het speelveld. Er is geen wisseltijd, dus later starten gaat van de wedstrijdtijd af. Het eerstgenoemde team in het wedstrijdschema start met de opslag.
 • Bij meer spelers mag worden gewisseld middels “indraaien”.
 • Doordraaien bij opslag, opslag mag boven en onderhands. Na 3 x opslaan doordraaien.
 • Zaal alleen te betreden op sportschoenen zonder donkere zool.
 • Scheidsrechter fluit af bij gevaarlijk spel, bij schermen en voor netfouten (hangen in net en voetfouten).
 • Besluis van de scheidsrechter wordt altijd gerespecteerd.
 • Smashen alleen door vrouwen. Tijdens de finaleavond mag iedereen smashen in de 1e en 2e poule.
 • De bal mag maximaal 3x gespeeld worden.
 • Na blok mag je de bal nog 3x spelen.
 • Bal mag niet met de voeten gespeeld worden.
 • Punten telling volgens rally point systeem.
 • Eindtijd is eindstand, rally wordt niet uitgespeeld.
 • Elk team levert een scheidsrechter en een teller.
 • Meedoen is op eigen risico.
 • Fair spel en veel plezier maken is het belangrijkst.
 • Veld afmeting: 9 x 9 meter.
 • Nethoogte: 2.24 meter
 • Volleybalvereniging Volta, noch de toernooiorganisatie, is aansprakelijk voor ongevallen voor, tijdens of na de wedstrijden en voor diefstal van kleding of andere eigendommen. Let op uw spullen!
 • Wanneer de bepalingen van dit reglement, de huisregels van de accommodatie waar men te gast is, of fatsoensnormen overtreden worden heeft het Wedstrijdsecretariaat en/of het Organisatiecomité de mogelijkheid om het team/de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan het toernooi.
 • In gevallen waarin dit toernooi-reglement niet voorziet, beslist de toernooiorganisatie.

Huisregels
Algemene regels
 • Luister ten alle tijden naar de aanwijzingen van de organisatie en volg deze ten alle tijden op.
 • Kosten van eventuele vernielingen in de sporthal en/of attributen van de organisatie worden doorgeschoven naar het desbetreffende team of individu.
 • Per team houdt de organisatie één persoon als aanspreekpunt. Deze persoon zorgt dat het team op de hoogte is van alle regels en dat deze nageleefd worden.
 • Per team moeten er tenminste één persoon van 21 jaar of ouder mee zijn als verantwoordelijke.
Inschrijving
 • De inschrijving is pas geldig als de inschrijfgelden betaald zijn.
 • Bij inschrijving is het belangrijk dat er een compleet team van minimaal 7 spelers beschikbaar moet zijn, om eventuele uitvallers op te vangen. Het is niet verplicht dat deze spelers ook alle drie avonden aanwezig zijn. Op de 2e of 3e avond kunnen andere spelers deelnemen in het aangemelde team. Uiteindelijk moeten er dus 6 spelers in het veld staan
 • Het maximaal aantal deelnemende teams bedraagt 32. Indien er zich meer teams inschrijven komen deze op de reserve lijst. Mocht er een team uitvallen dan zal op volgorde van inschrijving een team van de reservelijst als nog worden uitgenodigd om deel te nemen aan het toernooi.
 • Bij afzegging / annulering van deelname na 1 juni zal het inschrijfgeld niet terug worden gestort.


Volleybalvereniging Volta. Correspondentieadres: Botter 32-14, 8243 KJ   LELYSTAD