Het adres van de sporthal
Grietenij 22-06
8233 BZ Lelystad


Volta competitie wedstrijdenPrivacy Reglement vv Volta

Toestemmingsverklaring vv Volta

Volleybalvereniging Volta. Correspondentieadres: Botter 32-14, 8243 KJ   LELYSTAD